نشانگر روغن کمپرسور باد

نشانگر روغن کمپرسور باد

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

نشانگر روغن کمپرسور باد

نشانگر روغن کمپرسور باد از جنس پلاستیک و شبکه های فلزی است که کار بسیار مهمی انجتم میدهد.

شما از طریق این نشانگر روغن کمپرسور باد میتوانید متوجه شوید که دستگاه شما دارای روغن است. یا روغن کم است . یا روغن زیاد دارد .

شما میتوانید نشانگر روغن کمپرسور باد را از گروه صنعتی ایتال سرویس خریداری نمایید.55414397-021