پمپ کامل کارواش خانگی

پمپ کامل کارواش خانگی

0 نظرات فروخته شده: 1


 

پمپ کارواش خانگی کامل

قطعات داخل پمپ پکینگ، اتوماتیک، میکروسوییچ، سرسیلند، سوپاپ ها