ایتال سرویس لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
موتور گیربکس شافت مستقیم موتور گیربکس شافت مستقیم 90000000 90000000
سرسیلندر کامل اینتر پمپ سرسیلندر کامل اینتر پمپ 4200000 4200000
نازل آلمانی کارواش صنعتی نازل آلمانی کارواش صنعتی 180000 180000
.کارواش کامل 110 بار کوبله فابریک .کارواش کامل 110 بار کوبله فابریک 17200000 16800000
.پمپ کارواش 200 بار برتولینی .پمپ کارواش 200 بار برتولینی 119000000 119000000
.پمپ کارواش 200 بار اینتر پمپ( اصلی) .پمپ کارواش 200 بار اینتر پمپ( اصلی) 11900000 11000000
شلنگ کارواش صنعتی شلنگ کارواش صنعتی 400000 400000
گیربکس حلزونی گیربکس حلزونی 9000000 9000000
الکتروموتور 3000 دور تخت(کتابی) الکتروموتور 3000 دور تخت(کتابی) 8700000 8700000
مه پاش صنعتی مه پاش صنعتی 28000000 28000000