کیت برق ست کنترل

کیت برق ست کنترل

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

کیت برق ست کنترل

ست کنترل که به آن کیت نیز گفته می شود ، بخشی از کلید اتوماتیک دیجیتال برای گروه کنترل یا پمپ آب است. به طور کلی ، به این قسمت از برد پمپ آب نیز گفته می شود که اصطلاحی کاملاً اشتباه است. در واقع صفحه پمپ آب همان صفحه کنترل است زیرا پمپ آب دارای صفحه نیست.

عملکرد گروه کنترل جلوگیری از کارکرد و توقف چندین پمپ آب است. درون گروه کنترل یک قطعه الکترونیکی وجود دارد که می تواند زمان قطع شدن آب ورودی و خاموش شدن پمپ را تشخیص دهد. پس از اتصال ورودی آب ، پمپ آب دوباره راه اندازی می شود. در حقیقت ، برد مجهز به یک کلید تنظیم مجدد است که در این موقعیت قرار دارد و در صورت بروز مشکل دستگاه را مجدداً راه اندازی می کند.

 

ایتال سرویس

 

علاوه بر این ، این قسمت به مکانیزم ایمنی مجهز است که از آسیب به پمپ آب جلوگیری می کند. در بیشتر مواقع ، هنگامی که گروه کنترل به درستی کار نمی کند ، اعتقاد بر این است که گروه کنترل عملکرد نادرستی دارد و باید جایگزین شود. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که مجموعه کنترل را باز کرده و کیبورد یا کیت الکترونیکی را تعویض کنید.