پمپ 120 بار برتولینی

پمپ 120 بار برتولینی

0 نظرات فروخته شده: 0

 مشخصات فنی

فشار: ۱۲۰ بار

دبی: ۱۳ لیتر در دقیقه

قدرت مورد نیاز: ۳KW ۴HP

وزن: ۵.۸ کیلوگرم

دور: ۱۴۵۰ در دقیقه

حداکثر دمای آب ورودی: ۶۰ سانتیگراد

قطر میل‌لنگ: ۲۴ میلی متر

نوع روغن مناسب برای تعویض: SAE۷۵W۹۰

مقدار روغن مناسب برای تعویض: ۰.۵ لیتر

ورودی پمپ: ۳/۸ برحسب اینچ