پمپ کارواش 500 بار برتولینی

پمپ کارواش 500 بار برتولینی

0 نظرات فروخته شده: 0

 مشخصات فنی

فشار: ۵۰۰ بار

دبی: ۳۰ لیتر در دقیقه

قدرت مورد نیاز: ۲۸.۷KW ۳۸.۵HP

وزن: ۲۱ کیلوگرم

دور: ۱۴۵۰ در دقیقه

حداکثر دمای آب ورودی: ۷۴ سانتیگراد

قطر میل‌لنگ: ۳۰ میلی متر

نوع روغن مناسب برای تعویض: SAE۷۵W۹۰

مقدار روغن مناسب برای تعویض: ۱.۵ لیتر

ورودی پمپ: ۳/۴  برحسب اینچ