میل لنگ کارواش 110 بار پمپاک

میل لنگ کارواش 110 بار پمپاک

0 نظرات فروخته شده: 0

میل لنگ کارواش 110 بار پمپاک

میل لنگ کارواش 110 بار پمپاک شما میتوانید این محصول از فروشگاه ایتال سرویس خریداری کنید.

09192228714

میل لنگ کارواش چیست

میل لنگ وصیله ای است در کارواش که نیروی چرخشی را به نیروی پیستونی (عقب و جلو )تبدیل میکند .

تعداد شاتونهای روی میل لنگ

تعداد شاتون های روی این محصول بسته به نوع کارواش معمولا 3 و 5 عدد است.

علت خرابی

میل لنگ معمولا بر اثر موارد زیر خراب میشود.

 1. استفاده نکردن از گیج روغن
 2. استفده نکردن از روغن مناسب
 3. کم بودن میزان روغن
 4. شاتون زدن وتوجه نکردن به صدای کارواش
 5. تعویض نکردن به موقع روغنسوپاپ سمپاش

چگونه متوجه خرابی میل لنگ شویم

 1. شکستگی
 2. خط افتادن زیر شاتون روی میل لنگ
 3. سرخ شدن

چگونه طول عمر میل لنگ افزایش دهیم

 1. استفاده از گیج روغن
 2. استفاده از روغن مناسب
 3. سر زدن به دستگاه و چک کردن صدای دستگاه
 4. تعویض مرتب روغن
 5. استفاده از شاتون مناسب

  دسته لانس سم پاش
  دسته لانس سم پاش