میل لنگ سمپاش

میل لنگ سمپاش

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

میل لنگ سمپاش

میل لنگ سمپاش شما میتوانید این محصول از فروشگاه ایتال سرویس خریداری کنید.

09192228714

ایتال سرویس

میل لنگ سمپاش چیست

میل لنگ وصیله ای است در سمپاش که نیروی چرخشی را به نیروی پیستونی (عقب و جلو )تبدیل میکند .

تعداد شاتونهای روی میل لنگ

تعداد شاتون های روی این محصول بسته به نوع سمپاش معمولا 3 و 5 عدد است.

علت خرابی

میل لنگ معمولا بر اثر موارد زیر خراب میشود.

 1. استفاده نکردن از گیج روغن
 2. استفده نکردن از روغن مناسب
 3. کم بودن میزان روغن
 4. شاتون زدن وتوجه نکردن به صدای کارواش
 5. تعویض نکردن به موقع روغن

چگونه متوجه خرابی میل لنگ شویم

 1. شکستگی
 2. خط افتادن زیر شاتون روی میل لنگ
 3. سرخ شدن

چگونه طول عمر میل لنگ افزایش دهیم

 1. استفاده از گیج روغن
 2. استفاده از روغن مناسب
 3. سر زدن به دستگاه و چک کردن صدای دستگاه
 4. تعویض مرتب روغن
 5. استفاده از شاتون مناسب