میل سوپاپ و فنر کارواش خانگی

میل سوپاپ و فنر کارواش خانگی

0 نظرات فروخته شده: 0

500,000 تومان

500,000 تومان

افزودن به سبد خرید
هم اکنون خریداری کنید

میل سوپاپ و فنر کارواش خانگی پمپاکpumpak

میل سوپاپ و فنر کارواش خانگی پمپاک

میل سوپاپ و فنر کارواش خانگی از جنس استیل زد رنگ این میل سوپاپ و فنر با قدرت زیاد  مخصوص کارواش ها پمپاک بوده و نماینده فروش اینترنتی این شرکت فروشگاه اینترنتی ایتال سرویس است

09192228714

ایتال سرویس

میل سوپاپ وفنرکارواش خانگی

میل سوپاپ وفنرکارواش خانگی وسیله هایی هستندکه باعث فشارآوردن به آب میشوندکه آب باقدرت شروع به حرکت کند.
میل سوپاپ هاازجنس استیل هستندوفنرهاازجنس استیل ضدزنگ هستندکه داخل آب زنگ نزنند.

علت خرابی میل پیستون ها

دقت نکردن به صدای کارواش وسائیده شدن میل سوپاپ هابه کاسه نمدوبوش نگهدارنده باعث خرابی میل سوپاپ هامیشود.
فنرهاطول عمردارندومعمولابین ۳تا۴سال کارمیکنندبعدازآن شکستن فنرهایه چیزطبیعی است؛اگربعضی ازفنرهازودترازاین میشکنندایرادازجای دیگری میباشدشایدازفنرهای مرغوبی استفاده نمیکنیدفنرهایی که داخل بازارهستندمعمولافنرهای ایرانی هستندوعمرزیادی ندارندوبین ۳تا۴ماه کارمیکنندومیشکنند،برای فترهابایدازروغن مناسبی استفاده کنید.

 

[displayProduct id=”3227″]