منبع تحت فشار زیلمت ایتالیا

منبع تحت فشار زیلمت ایتالیا

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

منبع تحت فشار زیلمت ایتالیا

منبع تحت فشار زیلمت ایتالیا تاثیرات زیادی دارد اثر مهم دیگر این منبع در عملکرد پمپ ها خنثی سازی جریان آب و جلوگیری از کاویتاسیون و فشار بر روی پمپ است. این پدیده برای پمپ های آب بسیار خطرناک است و می تواند آسیب جدی وارد کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این منبع غشایی علاوه بر مزایایی که به سیستم آبرسانی می رساند ، معمولاً در کارایی و ماندگاری آن نقش مستقیمی دارد. یکی از ابزارهای مورد استفاده در منبع فشار ، شلنگ منبع فشار است. به طور کلی ، دیافراگم دو اثر عمده بر عملکرد پمپ دارد. در درجه اول ، این پمپ می تواند به عنوان منبع ذخیره عمل کند و هنگامی که جریان آب کاهش می یابد ، وظیفه جبران این کاهش را دارد. این باعث کاهش زمان کارکرد پمپ در سیستم آبرسانی و در نتیجه افزایش عمر آن می شود.

ایتال سرویس

 

اصولاً مهندسان مزایای بسیاری را در استفاده از منبع پسوند ارائه می دهند و معتقدند که این منبع نقش مهمی در حفظ و یکنواختی جریان آب دارد. به طور کلی می توان در زیر به مزایای آن اشاره کرد.

هیچ تاثیری از ویسکوزیته مایع بر روی سیستم آبرسانی و عملکرد آن در پروژه ها

شکل گیری حالت مالکیت بالایی در سیستم های تأمین آب ؛

امکان استفاده از پمپ های هوا در مخازن ماهی و مخازن کشت ؛

کاهش استفاده از پمپ های آب در ساختمانهای مسکونی.

به دلیل ساعات کار کمتر پمپ ، مصرف انرژی کاهش می یابد.

با حفظ یک جریان ثابت عمر پمپ آب را افزایش دهید