مغزی داخل تفنگی خانگی

مغزی داخل تفنگی خانگی

0 نظرات فروخته شده: 14

مغزی داخل تفنگی خانگی

مغزی داخل تفنگی خانگی این قطعه مخصوص کارواش خانگی پمپاک میباشد

09192228714

ایتال سرویس

ضعف مغزی داخل تفنگی خانگی
تفنگی لانس کامل
تفنگی لانس کامل

مغزی داخل تفنگی پمپاک به علت پلاستیکی بودن ضعیف است . و به علت فشار و ضربه خوردن دچار ترک خوردگی میشود

این محصول فلزی است . و عمر تولانی دارد .

ایتال سرویس

شما میتوانید این محصول را از فروشگاه اینترنتی ایتال سرویس تهیه نمایید.09192228714

[displayProduct id=”3227″]