مخزن تحت فشار ایتالیایی

مخزن تحت فشار ایتالیایی

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

مخزن تحت فشار ایتالیایی

مخزن تحت فشار ایتالیایی  از کشور های معروف تولید کننده مخزن هست. منبع فشار  مانند منابع دیگر مارك ها جریان آب در لوله ها را هدایت و كنترل می كند تا در هنگام استفاده بیش از حد ، فشار آب افزایش یابد. منبع فشار ایتالیای به دلیل خواصی که دارد در کنار دیگر مارک استفاده می شود. این محصول مخزن انبساطی و منبع دیافراگم نیز نامیده می شود. ایتال سرویس نماینده رسمی فروش مخزن تحت فشار ایتالیا در تهران و شهرستانها است.

ایتال سرویس