فولی کارواش خانگی

فولی کارواش خانگی (صفحه لنگ )

پولی کارواش خانگی یا صفحه لنگ داخل روغن

این فولی داخل روغن و سر شفت سوار میشود .بر روی آن رولبرینگ یا بلبرینگ کف گرد قرار میگیرد .و کار آن بالا و پایین کردن فنر ها و میل پیستون است.

09192228714

ایتال سرویس

فولی کارواش خانگی

صفحه لنگ کارواش خانگی وسیله ای برای بالا و پایین کردن میل سوپاپ هاست که معمولا روی آن دو عدد رول برینگ کف گردقرار میگیرد که باعث لغزش و جلوگیری ازساییدگی فولی و صفحه لنگ رامیگیرد.
جنس این فولی ازآلومینیوم و آلیاژدیگه ای که ضدسایش است ومقاومت زیادی دارد.
فولی معمولا سرشفت وگیربکسی که روی پمپ هستش قرارمیگیرد.
علت خرابی فولیکاسه نمد
1_تموم شدن عمرآن
2_خراب شدن رول برینگی که روی آن قرارمیگیرد
3_قفل کردن یکی از میل سوپاپ هاباعث خرابی میشود؛اگر یکی ازمیل سوپاپ ها قفل کند و بالا و پایین نرود باعث شکستگی میشود.
4_درست جا نزدن فولی باعث خرابی آن می شود.
فولی باید دائم داخل روغن باشد تا از خرابی آن جلوگیری شود معمولا از روغن ۴۰استفاده میشود.

فروش این محصول توسط فروشگاه اینترتی ایتال سرویس انجام میشود.

تلفن:09192228714

[displayProduct id=”3227″]

 

تلفن تماس 09192228714-55414397-021