شیر یکطرفه پمپ آب

شیر یکطرفه پمپ آب

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

شیر یکطرفه پمپ آب

شیر یکطرفه پمپ آب همانطور که قبلا نیز گفتیم شیر یکطرفه در سیستم لوله کشی این اطمینان را به مصرف کننده می دهد که در زمان برگشت جریان احتمالی سیال بر خلاف جهت مستقیم حرکت خود هیچ مشکلی سیستم را تهدید نمی کند.

اما به خاطر داشته باشید که این قطعه نیز مانند سایر قطعات موجود در هر سیستم لوله کشی با گذر زمان ممکن است دچار یک سری معایب شود که راهی جز تعویض آن با یک شیر یکطرفه جدید باقی نمی ماند.

ایتال سرویس