سرپمپ آب بشقابی پنتاکس

سرپمپ آب بشقابی پنتاکس

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

سرپمپ آب بشقابی پنتاکس

سرپمپ آب بشقابی پنتاکس در ایران بیشتر بهسرپمپ آب بشقابی خانگی شهرت دارد و این درحالی است که بسیاری از پمپ های صنعتی را نیز تولید و به بازار عرضه می کند. پمپ آبرسانی و تاسیساتی بزرگترین مجموعه تولیدات برند پنتاکس در ایران است و کفکش و لجن کش آن نیز فروش خوبی در ایران دارد.

 

ایتال سرویس