ست کنترول پنتاکس ایتالیا

ست کنترول پنتاکس ایتالیا

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

ست کنترول پنتاکس ایتالیا

ست کنترول پنتاکس ایتالیا توانایی روشن و اتصال مجدد پمپ را دارد (حداکثر 2 اسب بخار). این یک جایگزین مناسب برای سیستم آب مشخص شده است که دارای یک سوئیچ فشار و یک مخزن فشار است. این کیت های کنترل پنتاکس جریان آب را روشن و خاموش می کنند. این مجموعه کنترل از خشک شدن پمپ جلوگیری می کند. خشک شدن پمپ به این معنی است که پمپ بعلت انسداد جریان آب گاهی کاملاً عملکردی دارد ، این باعث سرریز مکانیکی و آسیب می شود و در نتیجه باید تعویض شود.

 

ایتال سرویس