ست کنترول شکوه

ست کنترول شکوه

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

ست کنترول شکوه

ست کنترل شکوه برای کنترل خودکار پمپ آب (شروع و توقف) طراحی شده است. این کار با افزایش و کاهش جریان آب درون سیستم انجام می شود. همچنین این مجموعه کنترل از پمپ جلوگیری می کند ، در صورت احساس عدم وجود آب در سیستم که از پمپ در برابر خشک شدن در برابر خشک شدن محافظت می کند ، توصیه می شود این مجموعه کنترل را بدون هیچگونه رسوبی نصب کنید. در آب استفاده کنید. اگر این امکان وجود ندارد ، حتماً از فیلتر قبل از ورود آب به دستگاه استفاده کنید.این ست کنترل از لحاظ ظاهر و عملکرد تقریبا” مشابه مدل پنتاکس

 

ایتال سرویس