ست کنترول ایمر

ست کنترول ایمر

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

ست کنترول ایمر

ست کنترول ایمر البته مجموعه کنترل ایمر به دلیل هر میزان تقاضای آب (حتی کم) روشن میشود برای استفاده در خانه هایی مانند خانه هایی که ساکنین آنها کم هستن مناسب می باشد (به عنوان مثال خانه های یک یا دو طبقه یا ویلا). اما سوئیچ پمپ مکانیکی پمپ ، از آنجا که پمپ را بر اساس فشار آب راه اندازی می کند ، در صورت کمبود مصرف آب بی اثر است و تا زمانی که فشار آب در لوله به زیر مقدار تعیین شده پمپ فعال نمیشود و روشن و خاموش مکرر را ما مشاهده نمیکنیم و به دوام آن کمک میکند

 

ایتال سرویس