ست کنترول استریم

ست کنترول استریم

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

ست کنترول استریم

از ست کنترل استریم برای راه اندازی و توقف خودکار پمپ آب خانگی استفاده می شود. عملکرد گروه کنترل به جریان وابسته است. یعنی وقتی دریچه ای از دهانه خروجی آب از دهانه خروجی باز می شود یا به هر دلیلی از آب داخل لوله استفاده می شود ، گروه کنترل پمپ را روشن کرده و با قطع مصرف آب پمپ را خاموش می کنند. در حال بودن است یک مزیت کیت کنترل این است که فشار پمپ به منابع آب نیاز ندارد. نصب شده است.

 

ایتال سرویس