دستگاه سمپاش کوله ای

دستگاه سمپاش کوله ای

0 نظرات فروخته شده: 0

1,450,000 تومان

دستگاه سمپاش کوله ای

1,450,000 تومان

افزودن به سبد خرید
هم اکنون خریداری کنید

دستگاه سمپاش کوله ای

انواع سم پاش ها

1. سم پاش های دستی

انواع سم پاش ها

1. سم پاش های دستی

دستگاه سمپاش کوله ای که غالبا ساختمانی شبیه به تلمبه امشی دارند در منازل برای مبارزه با حشرات خانگی و در گلخانه ها و باغچه های خیلی کوچک به کار می روند.

دستگاه ضد عفونی کننده در موارد زیر نصب می شود.

 • ورودی سالنها
 • ورودی فروشگاه ها
 • ورودی پاساژها
 • سالنهای کوچک
 • تربارها
 • تعمیرگاهها
 • بیمارستانها

  دستگاه ضد عفونی کننده
  دستگاه ضد عفونی کننده
 • مساجد

شما میتوانید این محصول جهت ضد عفونی کننده استفاده نمایید در این روزها که کشور عزیزمان در حال مبارزه با ویروس کرونا دست پنجه نرم میکند میتوان از این محصول جهت ضد عفونی کننده استفاده نمایید.ایتال سرویس

شما میتوانید این دستگاه ضد عفونی کننده نیمه را از فروشگاه اینترنتی ایتا سرویس تهیه نمایید 09192228714

[

ساختمان تلمبه امشی از یک مخزن و یک پمپ تشکیل شده و پیستون پمپ به وسیله دست در داخل سیلندر به حرکت در آمده و هوا را ضمن حرکت به جلو به دو قسمت نا مساوی تقسیم می کند.

پیستون، یک قسمت از هوا را وارد مخزن کرده و قسمت دیگر رامستقیما در استوانه از روزنه کوچکی به خارج می فرستد.

لوله باریکی در داخل مخزن تعبیه شده و مایع به وسیله فشاری که از هوای بالا در اثر حرکت پیستون حاصل می شود وارد لوله باریک شده و در انتهای لوله در اثر برخورد با قسمت دوم هوا، به صورت ذرات بسیار ریزی در می آید.

هوای درون مخزن، مایع را به صورت قطرات درشت در آورده و پشت سر هم به خارج پرتاب می کند و هوای قسمت دوم این قطرات را به صورت ذرات ریز در می آورد.

2. سم پاش های پشتی موتوری

به طور کلی سمپاش هایی که مایع سم در آنها تحت فشار نباشد و قطرات مایع در اثر برخورد با جریان شدید هوا تبدیل به ذرات بسیار ریز شوند اتومایزر نامیده می شود.

قطر ذرات سم در این نوع سمپاشها در حدود 100 میکرون است. بنابراین می توان با حجم معینی از مایع سم سطح بیشتری را سمپاشی نمود مشروط به اینکه غلظت محلول سمی نیز زیاد باشد.مخزن سم پاش های پشتی موتوری معمولا پلاستیکی و به ظرفیت 20 تا 23 لیتر می باشد.با این سمپاش در شرایط مساعد، روزانه در حدود 2 تا 3 هکتار را می توان سمپاشی کرد.

کیفیت سمپاشی نیز به خاطر وجود قطرات بسیار ریز بهتر است و از چکیدن مایع سم روی برگها جلوگیری می شود.از این سمپاش با تغییرات مختصری به عنوان گردپاش نیز استفاده می شود.سیستم سمپاش های اتومایزر در سمپاشهای چرخدار و تراکتوری نیز وجود دارد.

دستگاه ضد عفونی کننده صنعتی
دستگاه ضد عفونی کننده صنعتی

 

3. سم پاش های موتوری زنبه ای و چرخدار موتوری

این سمپاش ها دارای یک موتور بنزینی و پمپ سمپاش پیستونی بوده که بر روی یک شاسی نصب می شوند. برای حمل مایع سم معمولا از بشکه های جدا استفاده می شود.

این دستگاه سمپاش کوله ای دارای یک موتور بنزینی دو یا چهار زمانه با قدرت 2 تا 3 قوه اسب بخار می باشند.

مخزن آنها بزرگ بوده و در حدود 100 تا 200 لیتر ظرفیت دارد. پمپ مولد فشار از نوع پمپ های پیستونی موتوری است که به وسیله موتور سمپاش کار می کند.

اتصال محور پمپ به موتور سمپاش به وسیله تسمه یا چرخ دنده انجام می گیرد. مقدار مایع پاشیده شده معمولا در حدود 15تا 20 لیتر در دقیقه است.

4. سم پاش های تراکتوری

این سمپاش ها برای اتصال به اتصال سه نقطه تراکتور ساخته شده اند و معمولا بر روی یک شاسی مستقر می گردند.

مخزن معمولا از جنس پلاستیک یا فلز ضد زنگ ساخته می شوند.

در انواع پلاستیکی سطح مایع درون مخزن معمولا به خوبی نمایان است و حجم مایع مصرف شده معلوم می گردد.

ظرفیت مخزن در انواع مختلف سمپاش های تراکتوری متفاوت است و معمولا بین 150 تا 500 لیتر است.

5. تریلرهای سم پاش یا سمپاش های چرخدار

این سمپاش ها به شکل تریلر می باشند و مخزن بزرگ مایع سم بر روی یک شاسی با دو چرخ حامل لاستیکی قرار دارد.

سمپاش به وسیله تراکتور کشیده می شود. ظرفیت مخزن سم در سمپاش ها مختلف بوده و از 189 تا 3785 لیتر (50 تا 1000 گالن ) می رسد.

که غالبا ساختمانی شبیه به تلمبه امشی دارند در منازل برای مبارزه با حشرات خانگی و در گلخانه ها و باغچه های خیلی کوچک به کار می روند.

دستگاه ضد عفونی کننده نیمه
دستگاه ضد عفونی کننده نیمه

ساختمان تلمبه امشی از یک مخزن و یک پمپ تشکیل شده و پیستون پمپ به وسیله دست در داخل سیلندر به حرکت در آمده و هوا را ضمن حرکت به جلو به دو قسمت نا مساوی تقسیم می کند.

پیستون، یک قسمت از هوا را وارد مخزن کرده و قسمت دیگر دستگاه سمپاش کوله ای در استوانه از روزنه کوچکی به خارج می فرستد.

لوله باریکی در داخل مخزن تعبیه شده و مایع به وسیله فشاری که از هوای بالا در اثر حرکت پیستون حاصل می شود وارد لوله باریک شده و در انتهای لوله در اثر برخورد با قسمت دوم هوا، به صورت ذرات بسیار ریزی در می آید.

هوای درون مخزن، مایع را به صورت قطرات درشت در آورده و پشت سر هم به خارج پرتاب می کند و هوای قسمت دوم این قطرات را به صورت ذرات ریز در می آورد.

2. سم پاش های پشتی موتوری

به طور کلی سمپاش هایی که مایع سم در آنها تحت فشار نباشد و قطرات مایع در اثر برخورد با جریان شدید هوا تبدیل به ذرات بسیار ریز شوند اتومایزر نامیده می شود.

قطر ذرات سم در این نوع سمپاشها در حدود 100 میکرون است. بنابراین می توان با حجم معینی از مایع سم سطح بیشتری را سمپاشی نمود مشروط به اینکه غلظت محلول سمی نیز زیاد باشد.مخزن سم پاش های پشتی موتوری معمولا پلاستیکی و به ظرفیت 20 تا 23 لیتر می باشد.با این سمپاش در شرایط مساعد، روزانه در حدود 2 تا 3 هکتار را می توان سمپاشی کرد.

کیفیت سمپاشی نیز به خاطر وجود قطرات بسیار ریز بهتر است و از چکیدن مایع سم روی برگها جلوگیری می شود.از این سمپاش با تغییرات مختصری به عنوان گردپاش نیز استفاده می شود.سیستم سمپاش های اتومایزر در سمپاشهای چرخدار و تراکتوری نیز وجود دارد.

 

3. سم پاش های موتوری زنبه ای و چرخدار موتوری

این سمپاش ها دارای یک موتور بنزینی و پمپ سمپاش پیستونی بوده که بر روی یک شاسی نصب می شوند. برای حمل مایع سم معمولا از بشکه های جدا استفاده می شود.

این سمپاش ها دارای یک موتور بنزینی دو یا چهار زمانه با قدرت 2 تا 3 قوه اسب بخار می باشند.

مخزن آنها بزرگ بوده و در حدود 100 تا 200 لیتر ظرفیت دارد. پمپ مولد فشار از نوع پمپ های پیستونی موتوری است که به وسیله موتور سمپاش کار می کند.

اتصال محور پمپ به موتور سمپاش به وسیله تسمه یا چرخ دنده انجام می گیرد. مقدار مایع پاشیده شده معمولا در حدود 15تا 20 لیتر در دقیقه است.

4. سم پاش های تراکتوری

این سمپاش ها برای اتصال به اتصال سه نقطه تراکتور ساخته شده اند و معمولا بر روی یک شاسی مستقر می گردند.

مخزن معمولا از جنس پلاستیک یا فلز ضد زنگ ساخته می شوند.

در انواع پلاستیکی سطح مایع درون مخزن معمولا به خوبی نمایان است و حجم مایع مصرف شده معلوم می گردد.

ظرفیت مخزن در انواع مختلف سمپاش های تراکتوری متفاوت است و معمولا بین 150 تا 500 لیتر است.

5. تریلرهای سم پاش یا سمپاش های چرخدار

این سمپاش ها به شکل تریلر می باشند و مخزن بزرگ مایع سم بر روی یک شاسی با دو چرخ حامل لاستیکی قرار دارد.

سمپاش به وسیله تراکتور کشیده می شود. ظرفیت مخزن سم در سمپاش ها مختلف بوده و از 189 تا 3785 لیتر (50 تا 1000 گالن ) می رسد.

سم پاش کوله ای خرطومی هیوندای مدل HP-7514 مجهز به موتور 2/13 کیلو وات بنزینی و ظرفیت مخزن سم 14 لیتر ساخته شده از پلی اتیلن فشارقوی، مناسب برای سمپاشی درختان و گیاهان در باغها می باشد. مخزن سوخت این سم پاش گنجایش 1.3 لیتر بنزین را دارد.

سم پاش موتوری هیوندای مدل HP-7514 دارای موتور دو زمانه با قدرت 2.9 اسب بخار است و به صورت کوله پشتی در پشت کاربر نصب شده و حداکثر فشار سم پاش آن برابر 2 مگاپاسکال بوده و دبی خروجی آن 4 لیتر در دقیقه می باشد.

سم پاش موتوری علاوه بر قابلیت استارت سریع و آسان از گان و نازل سه راهی بلند از جنس استنلس استیل بهره می‌برد.و مجهز به مجهز به سیستم گوگردپاش و پمپ سنگین برنجی می‌باشد.

انواع پمپ سمپاش

 • پمپ سمپاش دستی و شارژی

 این نوع سمپاش معمولا در مصارف خانگی، گلخانه ها و باغ های نسبتا کوچک قابل استفاده هستند. سمپاش کتابی نوعی سمپاش دستی است به صورت کوله پشتی قرار می گیرد و فرد مصرف کننده در حین کار با یک دست تلمبه می زند و با دست دیگر سمپاشی می کند. سم پاش کتابی برای سمپاشی مزارع و باغچه ها استفاده می شوند. نوع دیگر آن سمپاش های کوله ای یا شارژی هستند.

بهترین نکته در مورد این سمپاش ها این است که اگر شارژ آنها تمام شد قابل استفاده بصورت دستی نیز هستند. شما می توانید پس از سفارش محصول خود به نمایندگی تهران، آن را در اقصی نقاط ایران از جمله استان ها و شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، گلستان، گرگان، مازندران، ساری، رشت، گیلان، خراسان، خوزستان، اهواز، آبادان، کرمان، یزد، همدان، کرج، قم، کرمانشاه، ارومیه، اردبیل، بندرعباس، اراک، زنجان، قزوین، ارومیه، لرستان، خرم آباد، کردستان، سنندج، زاهدان، بوشهر، بیرجند و یاسوج تحویل بگیرید.

پمپ سمپاش دستی (دستگاه سمپاش کوله ای) بیشتر کاربرد خانگی یا گلخانه‌ای دارد و به دلیل وزن سبکی که دارد، به راحتی قابل حمل هستند؛ البته نوعی دیگر از پمپ سمپاش دستی وجود دارد که به آن کتابی می‌گویند که همانند یک کوله پشتی به پشت فرد بسته شده و می‌تواند هم‌زمان که تلمبه می‌زند، با دست دیگر خود سمپاشی کند. در نوع شارژی، عملیات سمپاشی به صورت خودکار انجام می‌شود و در صورت تمام شدن شارژ، به صورت دستی قابل استفاده خواهد بود.

 • پمپ سمپاش پشت موتوری

 سمپاش های پشت موتوری دو دسته لانسی و اتولایزر هستند. در نوع سمپاش های پشت موتوری اتولایزر سم درون مخزن  در اثر برخورد با جریان هوا به ذرات بسیار ریز تبدیل می شود. اجزای اصلی سمپاش های پشت موتوری یک بدنه، یک مخزن ، پمپ دوار، موتور احتراقی، دمنده، بند و پشتی ، شلنگ، افشانک و صافی و دسته سمپاشی می باشد.

این پمپ‌ها از یک مخزن و موتور که مخزن روی آن قرار می‌گیرد، تشکیل شده است. ظرفیت حجم مخزن‌ها بین 20 تا 30 لیتر است که در شرایط عادی می‌توان با آن، مساحتی بین 2 تا 3 هکتار را در یک روز سمپاشی کرد.دستگاه سمپاش کوله ای پمپ سمپاش پشت موتوری خود به دسته لانسی و اتولایزر تقسیم می‌شود. یکی از ویژگی‌های اصلی پمپ سمپاش این است که قطرات در مجاورت هوا به ذرات بسیار ریز در حدود 100 میکرون تبدیل می‌شود که باعث سمپاشی سطح بیشتری از زمین می‌شود.

 • پمپ سمپاش فرغونی

 سمپاش های فرغونی به دلیل داشتن ارتفاع پاشش مناسب برای سمپاشی درختان با ارتفاع بلند در باغ های متوسط و بزرگ به کار برده می شوند.  سمپاش های فرغونی به دلیل داشتن دو چرخ بین درختان حرکت می کند.پرمصرف ترین این نوع سمپاش ،روبین می باشد. این نوع از سم پاش ها دو نوع برقی و بنزینی دارند که نوع بنزینی آن پرمصرف تر است.

پمپ سمپاش فرغونی، یکی از نمونه پمپ‌های است که به دلیل داشتن دو چرخ و ارتفاع مناسبی که دارد، برای سمپاشی درختان مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه پمپ سمپاش فرغونی به خاطر ویژگی‌های خاص خود به راحتی می‌توان در باغ‌ها و بین درختان به کار برد و از این رو پرکاربردترین نوع مدل دستگاه برای باغداران است. این نوع دستگاه پمپ به دو دسته بنزینی و برقی تقسیم می‌شود که در حال حاضر نوع بنزینی آن بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌گیرد. حجم مخزن که پشت این نوع پمپ قرار می‌گیرد، چیزی بین 100 تا 200 لیتر است.

 • پمپ سمپاش زنبه ای

 سمپاش های زنبه ای به دلیل حمل و نقل آسان برای مناطف با دسترسی سخت مثل کوهستان ها مناسب می باشد. این نوع سمپاش ها به راحتی بر روی مخزن و یا تانکر نصب می شوند. در مرغ داری ها و دامداری ها و فضای سبز و باغ ها قابل استفاده هستند.

پمپ سمپاش زنبه ای ساختار شبیه به فرغونی دارد؛ اما به دلیل ویژگی‌هایی منحصر به فردی که دارد، به راحتی می‌توان آن در مناطق کوهستانی و سمپاشی گیاهان آنجا مورد استفاده قرار داد. همچنین از این نوع پمپ‌ها می‌توان در زمین‌های کشاورزی و کشاورزی که مساحت‌های بزرگی دارند، مورد استفاده قرار داد. برای اینکه این نوع پمپ سمپاش روی یک مخزن با حجم حدود 100 تا 200 لیتر می‌توان نصب کرد که با این حجم، زمینی با مساحت بسیار بزرگی را مورد پوشش قرار خواهد گرفت.

 • پمپ سمپاش پشت تراکتوری

 سمپاش های پشت تراکتوری دو دسته هستند: سوار شونده و کششی یا کشنده. این نوع سمپاش ها برای سمپاشی کلیه باغات و مزارع جهت پاشش کود های مایع استفاده می گردند. استفاده از سمپاش های پشت تراکتوری مزایای همچون افزایش سرعت سمپاشی ، هزینه کمتر، مصرف کمتر کود و سم  به دلیل عدم ریزش روی زمین و یکنواختی عملیات سمپاشی  می باشد.

این نوع پمپ سمپاش روی تراکتور و مخزن‌های بزرگی با ظرفیت 150 تا 500 لیتر نصب می‌شود. جنس مخزن‌های این نوع پمپ پلاستیکی یا فلزی ضد زنگ بوده و در نوع پلاستیکی به راحتی می‌توان حجم مایع باقیمانده را به خوبی مشاهده کرد و این بستگی به شرایط محیطی شما دارد که از کدام نوع جنس استفاده کنید.

از پمپ سمپاش پشت تراکتوری می‌توان برای سمپاشی زمین و باغ‌های با مساحت‌های بسیار بزرگ استفاده کرد. از آنجا که بیشتر زمین‌های کشاورزی در ایران، مساحت‌ها چند صد هکتاری دارند و انجام عملیات سمپاشی به صورت دستی زمان‌گیر خواهد بود، برای همین استفاده از تراکتورهای مخصوص می‌تواند علاوه بر سرعت بخشیدن به عملیات، باعث صرفه جویی در هزینه و همچنین کاهش اتلاف سم شود.

09192228714

عملکرد یک سمپاش کوله پشتی چقدر ایمن است؟

این سمپاش سموم دفع آفات در پشت آنها ، و هر دو می توانند اسپری گرد و غبار باشند. انتشار قطره اسپری ، رسوب آهسته ، شناور شدن در هوا برای مدت طولانی ، باعث احتمال مسمومیت با سموم دفع آفات ، باید توجه ویژه ای به عملکرد ایمن داشته باشد.

 (L) سمپاشی برای ترتیب عملیات چرخش دو نفر. چنین ماشین آلات سنگین ، لرزش بیش از حد ، پرسنل متقاضی کار ، می توانند به راحتی خسته شوند ، نیاز به استراحت داشته باشند.

 (2) پرسنل برنامه برای افزایش حمایت شخصی. مخصوص پوشیدن شلوار بلند ، و پوشیدن ماسک ، اما همچنین پوشیدن عینک محافظ ، گردن خشک حوله گره خورده ، دکمه سر دست و شلوار بسته با نوار ، پشت برزنت های پد Phi یا فیلم پلاستیک پلاستیکی فیلم پلاستیکی ، دور کمر.

 (3) قبل از سمپاشی ، قطعات اصلی تجهیزات مانند کیت ها ، لوله تزریق و در مفاصل را به دقت بررسی کنید. غذا

 (4) هنگام استفاده از سموم دفع آفات ، “همیشه سه بار داده شده است” که توسط باد شروع می شود (سفارش دهنده کار) ، برای تف. توالی عملکرد را با توجه به جهت باد تعیین کنید ، به طور کلی باید از سرعت پاشش اول ، توالی کار و باد مخالف باشد. با باد بروید تا آنجا که ممکن است زاویه انحراف عمودی نمی تواند بیش از 45 درجه باشد ؛ تف باید مطابق با جهت باد باشد تا اطمینان حاصل شود که امکانات پزشکی پرسنل مستقر در یک منطقه بدون دارو در منطقه است. نباید عبور کند یا در امتداد جهت جلو اسپری شکل “Z” برای اسپری اسپری هدفمند در دسترس نیست.

 (5) عملکرد سمپاش ، با توجه به مراحل مختلف رشد محصولات و محل آفت ، تعیین ارتفاع نازل.

 (6) شرایط را اسپری نمی کند. وقتی سرعت باد بیشتر از 5 متر در ثانیه است ، اسپری نکنید ، در هنگام بی ثباتی باد ، جهت باد و جهت کمتر از 45 درجه اسپری نکنید ، اسپری به روزرسانی را اسپری نکنید ، برگها را خیلی مرطوب اسپری نکنید جعبه الکترواستاتیکی مرطوب سبک نیست اسپری سموم دفع آفات بسیار سمی را اسپری نکنید ، دستگاه صوتی نرمال منتشر نکنید ، روغن ، قطره قطره دارو را اسپری نکنید ، هنگام سمپاشی از تجهیزات محافظ استفاده نکنید.