تیوپ منبع 80 لیتری زیلمت ایتالیا

تیوپ منبع 80 لیتری زیلمت ایتالیا

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

تیوپ منبع  80 زیلمت ایتالیا

تیوپ منبع  80 لیتریزیلمت  ساخت ایتالیا  است .

شما میتوانید تیوپ منبع 80 لیتری زیلمت ایتالیا را از گروه صنعتی ایتال سرویس تهیه نمایید.55414397-021

ایتال سرویس

CAL-PRO ایتالیا

CAL-PRO: مخازن انبساط غشایی برای مدارهای بسته متمرکز هستند که برای جذب حجم آب افزایش یافته هنگام افزایش دما در سیستم گرمایش مناسب هستند. این یک غشا SBR است و طبق استاندارد PED 2014/68 / EU برای سیستم های گرمایش آب غیر آشامیدنی متمرکز تولید می شود.

مشخصات فنی
حداکثر فشار کاری 4-8 لیتر 5 بار
حداکثر فشار کار مد 12-50 لیتر 4 بار
حداکثر فشار کاری 80-800 لیتر 6 بار
دمای کار -10 / + 99 درجه سانتی گراد
پیش پرداخت کارخانه 1،5 بار

 

ابعاد
مدل کد ظرفیت

لیتر

AMD دیامتر

(میلی متر)

ارتفاع H

(میلی متر)

E

(میلی متر)

Ø اتصال
CAL-PRO 4 1300000400 4 225 195 “G
CAL-PRO 8 1300000800 8 220 295 “G
CAL-PRO 12 1300001200 12 294 281 “G
CAL-PRO 18 1300001800 18 290 375 “G
CAL-PRO 24 1300002400 25 324 415 “G
CAL-PRO 35 1301003500 35 404 408 “G
CAL-PRO 50 1301005000 50 407 528 “G
CAL-PRO 80 1301008000 80 450 608 150 “G
CAL-PRO 105 1301010500 105 500 665 165 “G
CAL-PRO 150 1301015000 150 500 897 216 “G
CAL-PRO 200 1301020000 200 600 812 225 “G
CAL-PRO 250 1301025000 250 630 957 245 “G
CAL-PRO 300 1301030000 300 630 1105 245 “G
CAL-PRO 400 1301040000 400 630 1450 245 “G
CAL-PRO 500 1301050000 500 750 1340 290 1 “G
CAL-PRO 600 1301060000 600 750 1460 290 1 “G
CAL-PRO 700 1301070000 700 750 1755 290 1 “G
CAL-PRO 800 1301080000 800 750 1855 290 1 “G