لانس کارواش

لانس کارواش چیست؟

لانس کارواش وسیله ای است که شبیح لوله است که بر سر لانس نازل بسته میشود و به گان کارواش متصل میشود .

لانس به تفنگی کارواش بسته میشود .و به دو صورت است پیچی بسته میشود و یا به صورت فشنگی بسته میشود

لانس ها معمولا دو دسته هستند .

  1. لانس کارواش خانگی
  2. لانس کارواش صنعتی

ایتال سرویس

 

 

فرق بین لانس کارواش خانگی و صنعتی

معمولا لانس خانگی کارواش به صورت پلاستیکی یا فلزی است که فلز نازکی دارد .لانس خانگی نازل سر خود است .

لانس کارواش صنعتی فلزی بوده و معمولا فلز خیلی محکمی است.لانس صنعتی نازل کارواش به آن متصل میشود .

مشکلات لانس خانگی

  1. هر کدام به یک شکل است
  2. معمولا در بازار موجود نیستند
  3. در صورت بروز مشکل باید هم تفنگی هم لانس تعویض شوند
  4. پلاستیکی ها معمولا از وسط ترک خورده و آب نشت میکند

شما میتوانید این محصولات را از گروه صنعتی ایتال سرویس تهیه نمایید .